Akardo MedSite -Privat läkarmottagning och kliniska läkemedelsprövningar

Välkommen till vår läkarmottagning där kunskap och kompetens förenas genom utbildning, erfarenhet och forskning.

Mottagningen är belägen på Södermalm i Stockholm vid vackra Skinnarviksparken med närhet till T-bana Zinkensdamm, buss 66, 74 och buss 4.

Vi kanske inte alltid har möjlighet att svara i telefonen men tala in ett meddelande så ringer vi tillbaka så fort vi kan. 

Läkarmottagning

På Akardo MedSite finns erfarna specialistläkare med mångårig erfarenhet inom sina specialområden.

På mottagningen finns modern utrustning som behövs för ett komplett läkarbesök såsom EKG-apparat, ultraljudsapparat för kontroll av hjärtat.

Remisser för lab, röntgen eller andra undersökningar skrivs av behandlande läkare efter aktuella behov. OBS! Kostnader för blodprover, röntgenundersökningar tillkommer.

Kostnad 1 900:-/besök. OBS! Blodprover och andra undersökningar tillkommer.

Kliniska läkemedelsprövningar

På Akardo MedSite genomförs  kliniska läkemedelsprövningar från fas 2 – 4 för att utveckla nya läkemedel och förbättra befintliga. Studierna utförs på uppdrag av de internationella läkemedelsföretagen och är godkända av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket.

Alla patienter som deltar i studierna är väl informerade och har skrivit på ett samtycke för att delta i studierna. Alla genomgår hälsoundersökning för att utvärdera om de passar i studien. Under studiens gång sker upprepde kontroller med blodprover eller andra undersökningar som ingår i studien. Alla studier genomförs på ett tryggt och säkert sätt. På mottagningen finns alla resurser för ökad känsla av trygghet.

Vi utför kliniska läkemedelsstudier inom ett flertal terapeutiska områden såsom höga blodfetter, diabetes, hjärt-kärl sjukdom, vacciner, lungsjukdomar, p-piller m.fl. För mer information om vilka studier vi rekryterar till just nu:

Hälsoundersökning

Hälsokontroll med inriktning på att förhindra hjärt-kärlsjukdom.En hälsokontroll ger dig insikt om din egen hälsa och skapar förutsättningar för att förändra osunda levnadsvanor. Kontrollera din hälsa hos våra erfarna läkare för att minska din framtida risk för hjärtinfarkt och stroke.

Riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom.
En eller flera riskfaktorer ger en ökad risk för hjärt-kärlhändelser såsom hjärtinfarkt och stroke. Om du lyckas minska antalet riskfaktorer minskar din sammanlagda risk att drabbas av hjärt-kärlhändelser. Kontrollera din hälsa hos våra erfarna läkare för att minska din framtida risk för allvarlig sjukdom.

Hur fungerar det?
En hälsokontroll omfattar två besök, ett besök hos sjuksköterska vilket tar c:a 1 timme. Under besöket kontrolleras hjärta, lungfunktion, blodtryck, vikt och midjemått. Vi tar minst 35 olika blodprover, urinprov och du får fylla i ett lättare frågeformulär. OBS! Du ska vara fastande 10 timmar före besöket! Personer över 50 år kontrolleras lite extra med avföringsprov (provet tas i hemmiljö), sköldkörtelprov (kvinnor) och prostataprov (män). En vecka senare kommer Du tillbaka för att tillsammans med läkare gå igenom alla resultat, besöket tar c:a 30 min. Blodproverna ger insikt inom områdena hjärta och kärl, diabetes och sköldkörteln, vitaminer och mineraler, njurfunktion, levervärden, blodstatus, inflammationsvärden samt utökad kontroll av sköldkörteln för kvinnor och manligt könshormon för män.

Kostnad 3 800:-

 

Bältrosvaccin, Shingrix

Bältros är en sjukdom som kan ge svåra och långvariga komplikationer. Vaccinet Shingrix rekommenderas för vuxna 50 år och äldre för att förebygga bältros och dess komplikationer, oavsett om du redan har haft bältros eller inte.  Shingrix är ett icke-levande vaccinsom ges i två doser, med 2-6 månader mellan doserna. De vanligaste biverkningarna av ett vaccinet är rodnad, smärta, ömhet, svullnad och klåda på injektionsstället och huvudvärk.

Du kan få bältros trots vaccination, men denna minskar risken att drabbas av komplikationer och minskar svårighetsgraden av sjukdomen. Studier tyder på att skydd mot bältros med Shingrix kan sträcka sig längre än fem år.

Kliniken har lång erfarenhet av detta vaccin då vi under många år tidigare och fortfarande deltar i läkemedelsprövningar ang detta vaccin.

Kostnad 2 300:-/spruta

Vad vi står för

Patientsäkerhet

God och säker vård som bygger på respekt för  personens självbestämmande och integritet.

Kontinuitet

För att uppnå bästa kvalitet behövs en kontinuitet mellan läkare och patient. Flera av våra patienter har följt samma läkare under 25 år vilket skapar den bästa förutsättningen för relationen mellan läkare och patient.

Personligt möte

Det personliga mötet ger ofta en ökad känsla av välmående med patientens behov i fokus.

Kvalitet

Vi följer gällande lagar och förordningar för verksamheter inom hälso – och sjukvård. Vi utvecklar vårt kvalitetsarbete kontinuerligt.

Våra resurser

Kardiolog Åke Olsson

Mycket erfaren disputerad hjärtläkare till exempel inom hjärtsvikt, förmaksflimmer, blodfetter och vård efter hjärtinfarkt, Han utför ultraljud av hjärtat som ett led av omhändertagandet. Åke är även specialist inom internmedicin vilket ger honom en ännu bredare kompetens.

Endokrinolog Mats Eriksson Professor

Professor em, MD, PhD. Specialist i invärtesmedicin, mag-tarmsjukdomar och endokrinologi. Forskar om kolesterolomsättningen och har deltagit i många läkemedelsprövningar.

Endokrinolog börjar inom kort

Hälsoundersökning

Kliniska läkemedelsprövningar

Bältrosvaccin – Shingrix

Om oss

Historik

Mottagningen startades för ett tiotal år sedan med syfte att öka antalet kliniska läkemedelsprövningskliniker i Sverige. Vi har successivt utvecklat en högkvalitativ mottagning.

Privat läkarmottagning

Under senare år har vi även insett att det blivit svårare för patienter att träffa en specialiserad läkare varför vi även kan erbjuda den möjligheten. Eftersom vi inte har regionavtal behöver patienten betala fullt pris för tjänsten.

Personal

All personal på mottagningen har en mångårig erfarenhet både från kliniska läkemedelsprövningar och vana från arbete på läkarmottagning och sjukhus. All personal har nödvändig utbildning och träning för de uppgifter som ska utföras.

"Det viktigaste är att nå fram till patienten på patientens villkor för att bota eller lindra besvär"

Åke Olsson, kardiolog

"Framtidens läkare kommer inte att ordinera läkemedel utan kommer att intressera sin patient för att sköta kroppen med kost och genom att förebygga sjukdom."

Thomas Alva Edison, uppfinnare

Kontakta oss

Telefon

08-21 82 60

Öppettider

Mån-fredag: 09.00 – 15.00

Hitta till oss

Lundagatan 23 nb, 117 27 Stockholm