Intresseanmälan
VICTORION-1 PREVENT studien ska bedöma om prövningsläkemedlet kan förhindra kardiovaskulära händelser (såsom hjärtattacker, stroke, ingrepp för att förbättra blodflödet samt dödsfall) hos vuxna som löper hög risk för kardiovaskulär sjukdom och som har höga nivåer av LDL-kolesterol (lågdensitetslipoprotein), men som ännu inte har drabbats av någon större kardiovaskulär händelse.
Vi letar efter personer som kan delta i den här studien som:

  • Är mellan 40 och 79 år gamla
  • Har höga LDL-kolesterolnivåer
  • Inte har upplevt någon större kardiovaskulär händelse
  • Löper hög risk för en större kardiovaskulär händelse i framtiden

Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig kardiolog Åke Olsson på info@akardomedsite.se eller 08-218260.

Villkor

10 + 13 =